Khối cơ quan chức năng Khối Y học cơ sở Khối Cận lâm sàng Khối Ngoại Khối Nội Khối Khoa học cơ bản Khối KHXH&NV và Ngoại ngữ Hệ Quản lý học viên Bệnh viện và Nhà trường Khối Trung tâm